Bahagian A – Faedah Komputer

Rujukan karangan

Komputer sangat berguna kepada kita. Setiap keluarga memiliki sebuah komputer sekurang-kurangnya. Komputer banyak mendatangkan faedah kepada kita.

Faedah yang paling utama ialah komputer memudahkan tugas kita. Banyak kerja kini dilakukan dengan bantuan komputer, misalnya kerja-kerja penaipan, pelukisan grafik, dan penyediaan laporan. Komputer membolehkan kita menyiapkan kerja tersebut dengan mudah dan cepat.

Komputer juga membolehkan kita memperoleh maklumat tentang pelbagai perkara melalui CD-ROM. Ciri ini amat penting untuk kanka-kanak yang ingin belajar sesuatu dengan sendirinya. Dengan menggunakan komputer, kita juga dapat menonton filem dalam bentuk VCD atau DVD.

Seterusnya, kita dapat melayari Internet dengan menggunakan komputer yang dilengkapi kemudahan Internet. Menerusi Internet, kita dapat memperoleh maklumat dari serata dunia dengan serta-merta. Kita juga dapat berhubung dengan orang lain menerusi e-mel dan ruang sembang.

Kesimpulannya, pengguna komputer memang banyak faedah. Kita harus memanfaatkan komputer demi kemudahan dan kesenangan kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.