Skip to content

Karangan SPM: Faedah Sains dan teknologi

Karangan Faedah Sains dan teknologi

Pelbagai ciptaan sains dan teknologi telah membantu manusia dalam kehidupan seharian. Huraikan faedah sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia.

Faedah Sains dan teknologi

Perkembangan sains dan teknologi merujuk perubahan dalam penghasilan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia. Penciptaan alat-alat baharu yang canggih semakin meningkat dari hari-hari. Keadaan ini sinonim dengan peribahasa bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Produk seperti Internet, kapal terbang, dan telefon bimbit menjadi bukti perkembangan sains dan teknologi tersebut. Kemajuan sains dan teknologi yang telah banyak dicapai telah membantu manusia menjalani kehidupan harian dengan lebih mudah. Terdapat pelagai manfaat kemajuan sains dan teknologi dalam konteks peningkatan taraf hidup rakyat di negara ini.

Memudahkan kerja harian manusia

Faedah yang paling ketara terhasil menerusi sains dan teknologi adalah memberikan kemudahan yang pelbagai kepada suri rumah. Dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, pelbagai ciptaan seperti mesin basuh, vacuum robot dan microwave telah diperkenalkan untuk memudahkan kerja harian manusia. Kita boleh menggunakan peralatan yang moden untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, membasuh pakaian, dan mengemas rumah. Peralatansains dan teknologi membantu kita untuk menjimatkan masa dan tenaga, serta mendapat masa yang lebih untuk rehat.

Memudahkan komunikasi atau perhubungan

Selain itu, sains dan teknologi turut memudahkan komunikasi atau perhubungan sesama manusia. Alat komunikasi seperti telefon bimbit, komputer dan internet telah memudahkan perhubungan dengan orang yang dikehendaki. Penyebaran maklumat dapat dilakukan dengan pantas dan mudah melalui aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Whatsapp dan Twitter. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja yang berada di mana-mana sahaja dalam masa sesaat. Natijah, kita dapat menjimatkan banyak masa dan wang melalui kemajuan ini.

memodenkan bidang pertanian

Di samping itu, sains dan teknologi telah memodenkan bidang pertanian danmeningkatkan hasil produk pertanian. Penggunaan baja, racun serangga dan benih yang lebih bermutu telah membantu pertani untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil tani. Penciptaan jentera janggih dan robot-robat yang dapat menggantikan tenaga manusia juga mengurangkan beban pertani serta melakukan kerja dengan lebih pantas. Dengan itu, kos pertanian dapat dikurangkan dan ekonomi sektor ini dapat berkembang dengan baik.

Meningkatkan sistem pengangkutan

Bidang sains dan teknologi telah membantu sistem perhubungan darat, laut, dan udara menjadi lebih canggih. Penciptaan kenderaan telah membantu manusia untuk menuju ke suatu destinasi dengan mudah dan lebih selesa. Penciptaan ini menunjukkan peningkatan taraf hidup manusia apabila dibandingkan dengan masyarakat dahulu yang menggunakan haiwan sebagai kenderaan mereka. Penggunaan LRT di Kuala Lumpur telah memudahkan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan lebih mudah di samping dapat menjimatkan kos. Selain itu, pembinaan lebuh raya, pelabuhan yang moden dan lapangan terbang yang canggih juga membantu kita untuk melancong ke tempat yang berbeza di dunia dengan mudah dan harga yang sederhana.

Membantu dalam bidang pendidikan

Seterusnya, kemajuan teknologi dan sains boleh meningkatkan mutu pendidikan di Negara kita. Bidang pendidikan turut menerima tempias pengenalan sains dan teknologi tersebut. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran dalam setiap sekolah membantu murid-murid untuk memahami sesuatu topik dengan lebih jelas. Kemajuan dalam teknologi telah membantu murid-murid untuk menyiapkan tugasan yang diamanahkan oleh guru. Mereka boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan mereka. Selain itu, pendidkan jarak jauh dengan komputer dan aplikasi Google Classroom juga menjadi pembelajaran baharu semasa penutupan sekolah akibat pandemik Cvoid-19. Oleh itu, kemajuan teknologi memberi faedah dan membantu rakyat untuk meningkatkan mutu pendidikan kita yang secara langsung akan meningkatkan taraf hidup kita.

Meningkatkan tahap Kesihatan Manusia

Sementara itu,kemajuan sains dan teknologi memberi faedah untuk meningkatkan tahap kesihatan manusia. Pelbagai kaedah dan peralatan canggih dicipta untuk mengesan dan menyembuhkan pelbagai penyakit berbahaya kini. Antara ciptaan yang amat diperlukan dalam bidang perubatan ialah stetoskop, mesin sinar x, tensimeter dan lain-lain. Penyakit yang dapat dikesan pada peringkat awal dapat memberikan peluang yang besar untuk sembuh. Kita dapat menyelamatkan banyak nyawa dengan adanya peralatan-peralatan teknologi ini.

Penutup Karangan

Kesimpulannya,kemajuan sains dan teknologi membawa seribu satu faedah kepada manusia. Kehidupan manusia bergantung pada kemajuan teknologi untuk menjalankan kehidupan harian kita dengan lebih lancar. Oleh itu, kita tidak haruslah ketinggalan untuk menguasai kemahiran sains dan teknologi kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Kerajaan juga harus memajukan bidang teknologi supaya negara kita menjadi lebih maju.

(625 patah perkataan)


Contoh Karangan Kepentingan Komputer

1 thought on “Karangan SPM: Faedah Sains dan teknologi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page