E-dagang

kamus

Bincangkan kebaikan dan masalah pelaksanaan perdagangan elektronik (E-dagang) .

Pendahuluan

 • · Perdagangan elektronik (E-dagang) hangat diperkatakan di dunia perniagaan kini .
 • · Ini selaras dengan perkembangan teknologi komputer , era internet / siber .
 • · E-dagang adalah satu daripada 7 aplikasi perdana yang dibangunkan dalam projek MSC .

KEBAIKAN PELAKSANAAN E-DAGANG
Membesarkan pasaran produk sehingga ke peringkat global

 • · Internet berupaya mencapai khalayak pengguna yang jauh lebih besar , iaitu sehingga 60 juta pengguna di seluruh dunia dalam masa yang singkat .
 • · Kedai Dot-com dalam internet membolehkan peniaga memperagakan dan mempromosi barangan jualan dan perkhidmatan dengan mudah dan berkesan kepada pelanggan seluruh dunia .
 • · Contohnya , E-dagang berjaya dilaksanakan di Amerika Syarikat dan Eropah bagi jualan buku (Amazon.com) dan jualan komputer Dell .

Menghapuskan golongan tengah dalam dunia perniagaan

 • · Maklumat perkhidmatan dan perdagangan boleh disalurkan kepada pelangan secara langsung melalui laman web berkenaan dalam internet .
 • · Tidak perlu membayar sewa kedai , menyediakan kelengkapan dan perabot serta pelayan kedai .
 • · Pembeli boleh membeli terus daripada penjual atau pengeluar tanpa perlu bayar komisen kepada agen .

Memudahkan aktiviti membeli-belah / Pengguna

 • · Pengguna tidak perlu bersesak dengan masalah trafik .
 • · Masalah kekurangan tempat letak kereta dapat diatasi .
 • · Barangan tempahan dari mana-man sahaja boleh dihantar terus ke pintu rumah .
 • · Boleh membeli-belah 7 hari seminggu dan 24 jam satu hari .

MASALAH PELAKSANAAN E-DAGANG
Soal keselamatan pengguna harus diambil kira

 • · Masalah kejadian penipuan dalam urus niaga internet oleh pihak yang tidak bertanggungjawab .
 • · Sejauh manakan aktiviti memberikan nombor kad kredit bagi membeli sesuatu itu selamat ?
 • · Masalah kawalan undang-undang yang cukup atau lengkap .

Pengguna dan penjual masih samar tentang idea E-dagang berfungsi

 • · Soal saiz perniagaan dan penggunaan pendekatan E-dagang .
 • · Masyarakat kampung dan golongan yang berusia 40 tahun ke atas tidak memahami internet E-dagang .

Masalah kemudahan penggunaan komputer atau internet

 • · Tidak semua para perniagaan ( besar / kecil ) dapat menyediakan laman web bagi menceburi pendekatan laman web bagi menceburi pendekatan E-dagang ini .
 • · Tidak semua masyarakat kita terdiri daripada kalangan yang celik PC .

Kesimpulan

 • · Konsep E-dagang memanglah suatu konsep yang menarik .
 • · Pesediaan yang lebih teratur perlu jika konsep E-dagang ini hendak dilaksanakan .
 • · Keselamatan pengguna harus diberikan perhatian untuk mengelakkan kesan-kesan sampingan yang tidak diingini .

Leave a Reply

Your email address will not be published.