Isi-isi karangan isu sosial (Langkah)

isi-isi karangan

1. Peranan keluarga
-mencurahkan kasih sayang dan mengambil berat
-memberikan pendidikan agama
-menjadi contoh dan teladan yang baik
-sentiasa mengawasi pergerakan dan tingkah laku anak – anak
-memberi kerjasama penuh kepada pihak sekolah

2.Peranan Institusi pendidikan
-penguatkuasakan peraturan yang lebih kuat
-melaksanakan semula hukuman rotan
-memperbanyak aktiviti kokurikulum
-pihak sekolah bekerjasama penuh dengan ibu bapa
-unit bimbingan dan kaunseling menyusun program-program khas

3. Peranan kerajaan
-penguatkuasaan undang-undang dan hukuman yang lebih berat
-kempen yang berterusan
-perancangan dan pengurusan yang sistematik
-menyusun dan melaksanakan program-program khas

4. Peranan media massa
-perlu memiliki tanggungjawab sosial
-mengutamakan rancangan-rancangan tempatan
-memberi kesedaran dan keinsafan kepada masyarakat
-menjadi jambatan perhubung antara kerajaan dan masyarakat
-memperkenalkan produk-produk berkualiti

5.Peranan masyarakat
-perubahan sikap daripada masyarakat
-memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada kerajaan
-berani membuat aduan dan laporan kepada pihak berkuasa
-melibatkan diri secara aktif dalam semua program
-kesungguhan bekerja, mencurahkan idea dan tenaga

6. Peranan diri sendiri
-memiliki cita-cita wawasan hidup-mengutamakan masa hadapan berbanding keseronokan semasa
-berhati-hati memilih kawan
-memahami aspirasi keluarga, bangsa dan negara
-mengutamakan pelajaran dan kesihatan
-bergiat cergas dalam semua aktiviti anjuran sekolah, masyarakat dan kerajaan

7. Peranan rakan sebaya
-mesti menjadi rakan yang baik
-membimbing rakan lain ke jalan yang sihat
-sentiasa menasihati dan memberi tunjuk ajar positif
-menyelesaikan masalah kawan dan bukannya menimbulkan masalah kepada kawan
-melatih kawan menyertai pelbagai kegiatan riadah dan reakrasi yang positif

Leave a Reply

Your email address will not be published.