MEMBIASAKAN YANG BETUL, MEMBETULKAN YANG BIASA

tips peperiksaan
Bil
Salah
Betul
Catatan
1
Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan ianya diproses oleh pihak JPA.Semua permohonan mesti sampai selewat-lewatnya pada minggu depan bagi memudahkan
permohonan diproses oleh pihak JPA.
Ianya tidak boleh dianggap
sebagai kata ganti diri seperti it dalam bahasa Inggeris.
2
Gotong royongGotong-royongKata berganda, dieja dgn
tanda sempang.
3
…mengucapkan terima kasih
di atas kehadiran semua.
…mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua…Di atas untuk hal-hal yang fizikal dan boleh disentuh atau dilihat.Contoh: Di atas meja…
Untuk hal-hal yang abstrak, lebih tepat kata sendi atas. Contoh:  Mengambil kesempatan atas kelemahan…
4
…bersandarkan kepada
keperluan…
…bersandarkan keperluan…Tidak perlu ada kata sendi
kepada
5
dari 250 unit kepada 300
unit…
…daripada 250 unit kepada 300 unit…Padanan yang tepat
….dari… ke ….
….daripada…kepada

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.