Skip to content

Komsas Tingkatan 3 – Sajak Senja di Palang Besi

Sajak Senja di Palang Besi

Sajak Senja di Palang Besi karya Pena Alam merupakan puisi moden komsas tingkatan 3. Berikutnya maksud sajak, tema, persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai, pengajaran dan contoh latihan sajak ini.

Maksud Sajak Senja di Palang Besi

Senja mula menangis
remang membongkar sendu
mengutus kuntum-kuntum serakan cahaya
berlari di celah jambangan bunga dedawai
menari mengikat ramah kekosongan
dalam kotak tidur sepi nan pedar hati.

Maksud: Penyajak berasa sedih dan menyesal apabila tinggal di dalam sel penjara. Dia hanya dapatmelihat melalui celah-celah lubang sel penjara yang memisahkannya dengan dunia luar yang terpaksa diisi dengan suasana yang sepi dan penuh kekesalan di hati.

Pilu wajahmu sang senja
yang dulu melakar bahagia
kini merayap sayu membelai jemari malam
dalam keterbuangan yang merangkum
dalam keterasingan yang mencengkam
dalam kesakitan yang membungkam.

Maksud: Waktu senja yang dahulunya membawa bahagia kepada penyajak kini bertukar sayu tatkala menjelang malam kerana penyajak terpaksa hidup di dalam sel penjara yangdipinggirkan, menyakitkan, terbuang, dan terasing dari dunia luar.

Tanpa pasir pantai atau silir angin
rentet susun bibir palang besi dingin itu
menjerut resah berteleku dalam
hening bernyanyi rakus dalam kelu rasa keterkongkongan
menghantar pergi erti keriuhan
jauh di balik redup senja yang mula mengundurkan diri
bersama riak samudera jiwa bernama kesunyian
hukuman terhebat hikayat kemanusiaan.

Maksud: Dalam sel penjara yangdipagari dengan palang besi,tiada tilam yang selesa dan pendingin hawa. Penyajak resah berteleku dalam suasana hening akibat dipenjarakan tanpa ditemani suasana bising. Pada waktu senja yang semakin menghampiri malam, penyajak merasakan jiwanya semakin sunyi dan merasakan itulah hukuman kemanusiaan terhebat yang perlu ditempuhinya.


Tema Sajak Senja di Palang Besi

Tema Sajak Senja di Palang Besi ialah kesengsaraan dan kesunyian hidup seorang banduan di dalam penjara.

Perasaan sunyi dan sepi seorang banduan akan lebih dirasai tatkala menjelang nalam kerana mereka terpisah dan terputus hubungan dengan orang lain serta terpaksa tinggal di dalam sel penjara yang gelap tanpa sebarang cahaya.


Persoalan Sajak Senja di Palang Besi

Manusia yang mengakui keadilan undang-undang
Contoh: Penyajak akur dengan undang-undang dan menerima hukuman penjaara yang dijatuhkan kepadanya dengan pasrah.

Manusia yang mengakui kesalahan yang dilakukannya
Contoh: Penyajak mengakui bahawa hukuman yang dikenakan kepadanya sangat berat dan dia berasa berasa sedih.

Menghargai kebebasan bagi sebuah kehidupan
Contoh: Penyajak mengenang kebahagiaan yang pernah dikecapinya dan harus mengakui penderitaan yang harus diharunginya bersendirian.


Bentuk Sajak Senja di Palang Besi

 1. Sajak ini berbentuk bebas.
 2. Sajak ini terdiri daripada tiga rangkap.
 3. Bilangan baris pada setiap rangkap adalah tidak sama.
  • Rangkap 1: enam baris
  • Rangkap 2: enam baris
  • Rangkap 3: lapan baris
 4. Bilangan perkataan bagi setiap baris sajak antara tiga hingga sembilan patah kata.
 5. Suku kata antara tujuh hingga lapan belas suku kata.

Gaya Bahasa Sajak Senja di Palang Besi

Anafora
(perulangan perkataan pada awal baris)
Contoh: dalam keterbuangan yang merangkum, dalam keterasingan yang mencengkam, dalam kesakitan yang membungkam.

Responsi
(perulangan perkataan di tengah baris)
Contoh: dalam keterasingan yang mencengkam, dalam kesakitan yang membungkam.

Personifikasi
(Pemberian sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak)
Contoh: Senja mula menangis.

Kata ganda
Contoh: kuntum-kuntum, dedawai.

Sinkope
Contoh: Pilu wajahmu sang senja

Metafora
(Penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat atau disebut bahasa kiasan)
Contoh: bersama riak samudera jiwa bernama kesunyian; rentet susun bibir palang besi dingin itu

Inversi
(Pembalikan kata dalam ayat)
Contoh: Pilu wajahmu sang senja (Sepatutnya: Wajahmu pilu sang senja)

Asonansi
Contoh: Tanpa pasir pantai atau silir angin (Pengulangan vokal i)
Contoh: hukuman terhebat hikayat kemanusiaan (pengulangan vokal a)

Aliterasi
Contoh: kini merayap sayu membelai jemari malam(Pengulangan konsonan k)

Rima akhir:
Rangkap 1: abcdef
Rangkap 2: aabcbb
Rangkap 3: abcddedd

Nada: Melankolik


Nilai Sajak Senja di Palang Besi

Nilai Ketabahan
Contoh: Penyajak tabah menghadapi suasana sunyi dan kegelapan di dalam sel penjara apabila waktu malam tiba.

Nilai Kebebasan
Contoh: Penyajak merindui zaman dia hidup bebas sebelum dia dijatuhi hukuman penjara.

Nilai Keredaan
Contoh: Penyajak reda menerima hukuman penjara akibat kesalahan yang pernah dilakukannya.


Pengajaran Sajak Senja di Palang Besi

Kita hendaklah menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala negatif yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam penjara.

Kita hendaklah menghargai nikmat kebebasan hidup yang dikurniakan oleh Tuhan.

Kita mestilah menjadi orang yang mematuhi undang-undang negara.

Kita hendaklah berfikir secara rasional dalam membuat sebarang tindakan agar tidak tersilap langkah melakukan perkara yang negatif.


Soalan Sajak Senja di Palang Besi

Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata pedar hati?

Kesal

Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata hukuman terhebat hikayat manusia?

Azab yang menyakitkan

Nyatakan dua bentuk sajak ini.

– Terdiri daripada tiga rangkap.
– Bilangan suku kata dalam setiap baris antara tujuh hingga lapan belas.
– Rima akhirnya bebas.

Nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam sajak Senja di Palang Besi.

Keperitan ketika menjalani hukuman di penjara
Contoh: Dalam keterasingan yang mencengkam.

Persoalan kesunyian ketika menjalani hukuman penjara
Contoh: Bersama riak samudera jiwa bernama kesunyian

“Setiap manusia tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan.” Pada pendapat anda, bagaimanakah cara terbaik untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan pada masa lampau?

– Bertaubat dan memohon keampunan.
– Memohon maaf daripada individu yang pernah disakiti.
– Berjanji dengan diri sendiri tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
– Memilih rakan-rakan yang mempunyai sikap positif.

“Bekas banduan lazimnya dipandang serong oleh masyarakat.” Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap bekas banduan?

– Masyarakat mestilah memberikan peluang kedua kepada bekas banduan.
– Masyarakat harus sedar bahawa bekas banduan telah menerima hukuman yang sewajarnya.
– Masyarakat perlu memaafkan bekas banduan untuk mengelakkan mereka daripada mengulangi kesalahan lagi.
– Masyarakat harus menjadi ikon yang baik kepada bekas banduan.

1 thought on “Komsas Tingkatan 3 – Sajak Senja di Palang Besi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page