BM SPM Puisi Tradisional – Syair Bidasari

Syair Bidasari

KOMSAS Tingkatan 4 – Puisi Tradisional – Syair Bidasari

TEMA Syair Bidasari

Cabaran yang dihadapi oleh seorang raja ketika mentadbir negara. Raja Negeri Kembayat yang pertama amat bijaksana dan cekap dalam mentadbir urus negara.

PERSOALAN Syair Bidasari

1. Keadilan dalam pemerintahan.

Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri baginda dengan baik.

2. Tanggungjawab semasa menjalankan tugas.

Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri baginda.

3. Ketaatan terhadap pemimpin/pemerintah

Rakyat Negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama dengan baginda ketika susah dan senang.

4. Kasih sayang terhadap isteri.

Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri baginda yang sedang beberapa bulan hamil.

Maksud Syair Bidasari

Syair BidasariMaksud Puisi
Rangkap 1
Dengarkan tuan suatu riwayat,
Raja di desa Negeri Kembayat, Dikarang fakir dijadikan hikayat, Supaya menjadi tamsil ibarat.
Penyair ingin menceritakan suatu kisah yang berlaku di Negeri Kembayat. Kisah ini ditulis oleh seorang fakir untuk dijadikan pedoman atau teladan.
Rangkap 2
Ada raja suatu negeri,
Sultan halifah akas bestari, Asalnya baginda raja yang bahari, Melimpah ngadil dagang senteri.
Negeri Kembayat diperintah oleh seorang sultan yang bijak. Baginda mempunyai rupa paras yang elok dan pekerti yang mulia. Baginda sentiasa melayani rakyat dan para ulama yang datang mendalami ilmu dalam bidang agama dengan adil.
Rangkap 3
Hairan orang empunya temasya, Baginda itulah raja perkasa, Sangat tiada merasai susah,
Entah pada esok dan lusa.
Rakyat begitu kagum akan baginda yang gagah perkasa. Baginda amat disenangi oleh rakyat kerana tidak pernah mendapat kesusahan semasa di bawah pemerintahan baginda. Namun, mereka tidak dapat menduga ketentuan yang akan berlaku pada masa akan datang.
Rangkap 4
Seri sultan raja bestari,
Setelah ia sudah beristeri, Beberapa bulan beberapa hari, Hamillah puteri permaisuri.
Sultan telah berkahwin dan beberapa bulan kemudian permaisuri telah hamil.
Rangkap 5
Beberapa lamanya dalam kerajaan,
Baginda duduk bersuka-sukaan, Datanglah beroleh kedukaan,
Baginda meninggalkan takhta kerajaan.
Setelah lama memegang tampuk pemerintahan dalam suasana yang aman dan penuh kegembiraan, akhirnya pada suatu hari, Negeri Kembayat ditimpa bencana, baginda telah mangkat.
Rangkap 6
Datanglah kepada suatu masa, Melayanglah unggas dari angkasa, Unggas gurda sangat perkasa, Menjadi negeri rosak binasa.
Pada waktu itu, negeri baginda telah diserang oleh burung geroda yang sangat besar dan kuat lalu membinasakan negeri tersebut
Rangkap 7
Datanglah menyambar suaranya bahana,
Gemparlah sekalian mulia dan hina,
Seisi negeri gundah-gulana,
Membawa diri ke mana-mana.
Negeri Kembayat diserang geroda yang ganas telah menimbulkan bunyi yang sangat kuat lagi menakutkan. Seluruh rakyat berada dalam kebimbangan lalu melarikan diri.
Rangkap 8
Baginda pun sedang dihadap orang,
Mendengar gempar seperti perang,
Bertitah baginda raja yang garang,
“Gempar ini apakah kurang”
Para pembesar pergi berjumpa dengan sultan yang baharu. Baginda telah mendengar suasana yang riuh rendah di luar istana. Baginda berasa hairan. Baginda menanyakan tragedi yang menimpa negeri tersebut.
Puisi Tradisional KOMSAS Tingkatan 4 – Syair Bidasari

GAYA BAHASA Syair Bidasari

 1. Bahasa istana
  Contoh : baginda; permaisuri
 2. Bahasa klasik/arkaik
  Contoh : akas; ngadil; halifah; gurda.
 3. Inversi
  Contoh : Melayanglah unggas dari angkasa (sepatutnya diungkapkan sebagai Unggas melayanglah dari angkasa)
 4. Simile
  Contoh : Mendengar gempar seperti perang
 5. Kata ganda
  Contoh : gundah-gulana; bersuka-sukaan; dam mana-mana

NILAI Syair Bidasari

 1. Kebijaksanaan
  Contoh : Raja Negeri Kembayat merupakan seorang raja yang bijak.
 2. Kasih sayang
  Contoh: Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri baginda yang sedang hamil beberapa bulan.
 3. Keadilan
  Contoh: Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri baginda dengan baik.
 4. Tanggungjawab
  Contoh: Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri baginda.
 5. Ketaatan
  Contoh: Rakyat Negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama raja ketika susah dan senang.

PENGAJARAN Syair Bidasari

1.Kita sebagai pemerintah mestilah memerintah negara dengan bijaksana.
Contoh : Raja Negeri Kembayat merupakan seorang raja yang bijaksana.

2. Kita mestilah menyayangi pasangan kita.
Contoh : Raja Negeri Kembayat amat menyayangi permaisuri baginda yang sedang beberapa bulan hamil.

3. Raja mestilah adil memerintah sesebuah negara.
Contoh : Raja Negeri Kembayat menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Baginda melayani pedagang dan ulama yang datang ke negeri baginda dengan baik.

4. Raja hendaklah bertanggungjawab dalam segala hal
Contoh : Raja Negeri Kembayat merupakan raja yang bertanggungjawab kerana baginda mengambil peduli masalah yang menimpa negeri baginda.

5. Kita mestilah taat kepada pemerintah.
Contoh : Rakyat Negeri Kembayat yang taat sentiasa bersama-sama raja ketika susah dan senang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.