PERIBAHASA BUKU TEKS SPM II

buku buku

1. lintah darat Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. 2. bagai aur dengan tebing Maksud : Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling membantu. 3. anak dagang Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih … Read more

Pengaruh Bahasa Ibunda dalam Karangan

tips peperiksaan

Contoh-contoh pengaruh bahasa ibunda dalam karangan pelajar 1. cerita itu sangat ketawa – cerita itu sangat melucukan 2. pasukan penyelamat menyelesaikan mayat-mayat – pasukan penyelamat menguruskan mayat-mayat 3. mangsa terlibat bencana memerlu bantuan dari luar masyarakat -mangsa bencana memerlukan bantuan daripada masyarakat luar 4. pihak penyelamatan telah mencari orang yang kehilangan -pasukan penyelamat mencari orang yang masih hilang 5. banyak … Read more

KOSA KATA FRASA MENARIK

rangka karangan

Akur – bersetujuAspirasi – cita-cita/keinginanBejat – gawatBergegas – membuat sesuatu dengan cepatBergelandangan – berpelesiranBermaharajalela – berleluasaDana – modalDiksi – pemilihan kataDiagnosis – mengenal pastiDinamis – berdaya saingDiuar-uarkan – dicanangkanDuri dalam daging – sesuatu yang menyakitkanEmansipasi – hak kebebasanFalsafah – pemikiranFasilitator – pemudah caraFenomena – perkaraFleksibel – mudah diubah suaiGlobal – dunia seluruhnyaHedonisme – hidup terlalu … Read more

PERPADUAN KAUM

rangka karangan

Kepentingan dan Faedah Perpaduan Kaum rakyat dapat bersatu padu untuk memajukan negara rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmonis negara menjadi aman dan menjadi benteng keselamatan daripada ancaman musuh keadaan yang aman damai menggalakkan pelabur-pelabur asing melabur di negara kita; dapat meningkatkan ekonomi negara menaikkan nama baik negara sebagai sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyat … Read more

Huraian Nilai Kegigihan Dalam Kajian Novel

menulis karangan

Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang memaparkan nilai kegigihan dalam novel tersebut. [ 7 markah ] Contoh jawapan – NOVEL MELUNAS RINDU Terdapat pelbagai peristiwa yang memaparkan nilai kegigihan dalam novel Melunas Rindu karya Hartini Hamzah. Pertama, nilai kegigihan seorang anak mencari ibu kandung yang telah disangka telah meninggal dunia. Sebagai contohnya, Fuad … Read more

Permohonan Kemasukan Ke USM Sidang Akademik 2012 / 2013

kamus

Click :  Pohon usm   Iklan Kemasukan 2012/2013   Senarai Program Pengajian yang Ditawarkan (Syarat Am dan Khas Program Kemasukan)   USM merupakan University APEX yang berhak untuk memilih pelajarnya. Untuk memasuki USM, pelajar harus membuat permohonan yang asing daripada UPU. PANDUAN : Panduan Permohonan   Panduan Pendaftaran dan Tatacara Permohonan   Pengumuman   Temuduga … Read more