Skip to content

Karangan SPM: Cara mengatasi masalah sosial remaja

Karangan masalah sosial remaja

Terdapat sebilangan remaja yang menghabiskan masa lapang mereka dengan melepak dan merempit. Sebahagian remja pula terjebak dalam gejala sosial seperti menagih dadah dan pergaulan bebas. Huraikan langkah – langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja.

Langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja

Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap penjuru dunia tentang masalah sosial dalam kalangan remaja seperti merempit, melepak , penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Seandainya kita terus leka dan memandang remeh terhadap isu ini pasti usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju pasti akan menjadi omomg kosong sahaja. Persoalannya mengapakah masalah sedemikian berlaku? Siapakah yang harus dipersalahkan? Tiada prnyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh diatasi hingga ke akar umbi.

Peranan ibu bapa dan keluarga

Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa, antara tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja ialah melalui peranan ibu bapa dan keluarga. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa kebanyakan masa para remaja banyak dihabiskan di rumah terutamanya sewaktu cuti persekolahan. Ibu bapa sewajarnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak remaja. Sebagai analoginya ibu bapa hendaklah bertanya kepada anak-anak remaja tentang permasalahan yang dihadapi dan berusaha untuk membantu mereka menyelesaikannya atau dengan kata lain ibu bapa adalah pakar rujuk kepada anak – anak semasa di rumah. Hal ini menyebabkan anak – anak akan berasa diri mereka dihargai dan disayangi oleh ibu bapa mereka. Bak kata mutiara anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tegaslah,perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa amat penting dalam usaha menangani masalah sosial dalam kalangan remaja.

Peranan pemimpin setempat

Sesungguhnya, selain ibu bapa, pihak masyarakat dan pemimpin setempat juga perlu memainkan peranan yang signifikan dalam menangani masalah ini. Hal ini tercetus kerana para remaja merupakan ahli kepada masyarakat setempat yang perlu diberikan perhatian. Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa jika masyarakat mendapati terdapat remaja yang melakukan perbuatan negatif, mereka mestilah menegur dan memberi nasihat secara berhemah. Dengan kata lain, pihak masyarakat setempat perlu menjadi mata dan telinga dalam membentuk tingkah laku remaja. Contoh yang ketara paling dekat dengan kita ialah masalah vandalisme. Justifikasinya, sekiranya masalah ini berlaku, masyarakat boleh menegur para remaja yang melakukan masalah tersebut dengan berhemah dengan harapan remaja akan lembut hati dan makan nasihat. Bertepatanlah dengan kata-kata mutiara iaitu tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati. Dengan keadaan sedemikian sekiranya masyarakat setempat sentiasa ambil cakna terhadap permasalahan remaja, masalah ini akan dapat diatasi.

Peranan Media Massa

Umum mengetahui bahawa antara langkah yang pragmatik untuk menangani masalah sosial  dalam kalangan remaja ialah peranan pihak media massa. Dalam konteks ini, media massa perlu memainkan peranan yang berkesan dalam mempengaruhi hati dan minda para remaja. Media massa  seperti televisyen, radio,Internet ataupun media cetak yang merupakan perantara yang paling dekat dengan jiwa remaja perlu menyiarkan program – program yang boleh memberi kesedaran kepada remaja terutama dalam usaha remaja mencari jati diri mereka. Misalnya program seperti Rancangan realiti Imam Muda atau Ustazah Pilihan amat berguna kepada remaja kerana melalui program ini terdapat info yang amat berguna untuk remaja. Oleh hal yang demikian pemilihan progam yang berkualiti dapat memberi banyak faedah dan pihak media massa sewajarnya tidak menjadikan remaja sebagai alat untuk mengaut keuntungan semata – mata tetapi menjadi wadah penting untuk menjana remaja yang berwawasan.Yang pasti, masalah sosial dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi sekiranya pihak media massa sama- sama bahu – membahu memainkan peranan dan tidak hanya memikirkan keuntungan sahaja.

Peranan Kerajaan

Tidak dapat dinafikan dari perspektif yang lain, pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyai autoriti dalam negara kerana mempunyai kuasa sumber kewangan dan boleh menggubal undang – undang. Beberapa program untuk remaja perlu dirangka dan dilaksanakan secara berterusan agar segala nilai – nilai murni yang cuba diterapkan melalui program ini akan diamalkan oleh para remaja. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN ) yang pernah dianjurkan oleh kerajaan adalah satu program yang baik kepada remaja. Hal ini demikian kerana melalui program ini, remaja akan mempunyai jati diri, nilai moral yang tinggi dan taat kepada agama, bangsa dan negara.

Penutup Karangan masalah sosial remaja

Kesimpulannya, remaja merupakan aset negara yang penting dan harus didisiplinkan supaya menjadi insan berguna. Maruah negara kita berada dalam tangan anak-anak remaja kini. Pihak yang berkenaan harus barganding bahu supaya remaja menjauhi darimasalah sosial. Sebagai anggota dalam masyarakat, setiap dari kita harus memainkan peranan masing-masing dalam membendung masalah sosial remaja.


Contoh Karangan: Punca Gejala antisosial dan Cara Mengatasi

3 thoughts on “Karangan SPM: Cara mengatasi masalah sosial remaja”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page