Isi-isi karangan isu sosial (Kesan)

membaca

Karangan isu sosial

kesan positif

1. Kepada negara

– membantu perkembangan ekonomi negara
– menyumbangkan pendapatan lumayan kepada negara
– menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa
– mengurangkan beban kewangan negara
– mengekalkan kestabilan dan keamanan negara
– memupuk perpaduan nasional

2.Kapada masyarakat

-menyumbangkan pendapatan lumayan
-meningkatakan taraf hidup masyarakat
-meningkatkan taraf kesihatan
-menyediakan banyak peluang pekerjaan
-menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat

3. Kepada perhubungan Antarabangsa/Dunia

-mendapat pengiktirafan antarabangsa
-menjalin perhubungan diplomatik
-menerima bantuan dan pelaburan
-publisiti dan promosi di peringkat antarabangsa
-keselamatan dan keamanan dunia

Kesan negatif

1. kesan kepada negara

-mencemari imej negara  di peringkat antarabangsa
-meningkatkan beban kewangan negara
-menggugat kestabilan negara
-mengancam perpaduan negara
-mencetuskan masalah pengangguran dan kemiskinan
-pembangunan negara terjejas

2. Kesan kepada masyarakat

-mencemari imej masyarakat
-mengancam adat dan budaya tempatan
-menggugat keselamatan dan kesejahteraan
-masalah kemiskinan dan pengangguran
-hubungan rakyat dengan kerajaan terjejas

3. kepada institusi pendidikan

-mencemari imej sekolah
-sekolah menjadi tempat yang kirang selamat
-mengancam perkembangan sistem pendidikan negara
-masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap Kementerian Pelajaran
-menghalang pembentukan Sekolah Penyayang dan sekolah Wawasan

4. Kepada diri sendiri

-menghancurkan masa hadapan
-mencemari imej diri sendiri
-akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat
-berhadapan dengan masalah pengangguran dan kemiskinan
-menjejaskan kesihatan diri

5.kepada keluarga

-mencemari imej keluarga
-keluarga berhadapan dengan masalah kewangan
-akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat
-menjejaskan hubungan baik anggota keluarga
-meninggalkan kesan mental dan psikologi yang mendalam

6. Kepada perhubungan antarabangsa/dunia

-menjejaskan perhubungan diplomatik
-menerima ancaman daripada negara-negra maju
-keamanan dan keselamatan dunia terancam
-perpecahan,rusuhan dan peperangan
-dunia akan kiamat

Leave a Reply

Your email address will not be published.