Skip to content

Rangka Karangan Tentang Kesihatan (SPM)

isi-isi karangan

Kepentingan Kesihatan

 • konsep kesihatan merangkumi aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani
 • membentuk masyarakat yang sejahtera dan produktif
 • mengekalkan kecergasan tubuh badan
 • menyukarkan jangkitan kuman yang menyebabkan penyakit
 • menjadikan otak lebih cerdas
 • menjadikan hidup lebih selesa dan bahagia
 • melancarkan tugasan harian yang dilakukan dan mencapai apa-apa matlamat yang dirancang

Cara-cara Menjaga Kesihatan

 • mengambil makanan yang seimbang dan berkhasiat
 • melakukan senaman dan menjalankan aktiviti rekreasi
 • mempunyai waktu rehat yang cukup
 • melakukan pemeriksaan kesihatan
 • menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan alam sekeliling
 • tidak mengambil sesuatu yang dapat memudaratkan kesihatan secara berlebih-lebihan seperti gula, makanan yang berlemak dan sebagainya
 • menjauhkan amalan yang dapat menjejaskan kesihatan seperti menghisap rokok, minum minuman keras, dan sebagainya

Tahap Kesihatan Rakyat

 • cukup memuaskan, baik di bandar mahupun di luar bandar, baik dalam kalangan kanak-kanak mahupun dalam kalangan orang dewasa dan orang-orang tua
 • dapat menyaingi tahap kesihatan rakyat di negara maju
 • jarang-jarang sekali berlakunya wabak penyakit yang serius
 • kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan dalam kalangan rakyat begitu tinggi
 • kawalan terhadap sesuatu penyakit mudah dan pantas dilakukan
 • perkhidmatan kesihatan disediakan di seluruh pelosok negara
 • mutu perkhidmatan kesihatan semakin baik dengan meningkatnya kemahiran pegawai kesihatan dan penggunaan peralatan yang canggih
 • mutu perkhidmatan kesihatan dikagumi dan diberi pengiktirafan hingga peringkat antarabangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page