Rangka Karangan – Amalan Kesihatan

Belajar online

Badan yang sihat adalah penting untuk membentuk individu yang cergas dan masyarakat yang cemerlang. Jelaskan langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia. (Laras Sains)

Pengenalan

 • Sebagai negara membangun, taraf kesihatan rakyat Malaysia masih belum mencapai tahap yang memuaskan, terutama penduduk desa.

Langkah-langkah
1. Memupuk amalan pemakanan yang seimbang.

 • Makanan berkhasiat.
 • Makanan kurang lemak, kurang garam dan kurang gula.
 • Makanan termasak.

2. Menyediakan perkhidmatan perubatan yang cekap.

 • Membanyakkan hospital dan klinik, lebih-lebih lagidi kawasan luar bandar.
 • Melatih pakar dan kakitangan perubatan yang cukup.
 • Memastikan rawatan percuma diberi kepada golongan miskin.

3. Menggalakkan kegiatan senaman dan sukan.

 • Menyediakan kemudahan senaman dan sukan di merata- rata tempat.
 • Menganjur pertandingan sukan.
 • Mengurangkan cukai atas alat-alat sukan.

4. Meneruskan usaha penyelidikan dan pembangunan.

 • Teknologi makanan.
 • Perubatan.
 • Alam sekitar.

5. Mendidik rakyat jelata untuk mengamalkan cara hidup yang bersih dan sihat.

 • Menjaga kebersihan diri.
 • Menjaga kebersihan alam sekitar.
 • Menjaga kebersihan semasa menyediakan makanan dan minuman.

Kesimpulan

 • Kesihatan ialah aset penting setiap insan. Dengan rakyat yang sihat dan cergas, Malaysia akan menuju ke arah masyarakat cemerlang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.