Amalan Kebersihan

perpustakaan

Kebersihan  merupakan amalan yang penting kepada masyarakat terutama semasa negara  berusaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. Cadangkan usaha-usaha berkesan untuk mendidik anggota masyarakat agar mengutamakan kebersihan di tempat-tempat awam.

 

Isi-isi

  • Usaha berkesan untuk mendidik masyarakat
  • Kempen  kesedaran  secara berterusan
  • Menswastakan pengendalian/ urusan membersihkan tempat-tempat awam
  • Menyediakan lebih banyak tempat/ bekas untuk membuang sampah
  • Meningkatkan keberkesanan peranan PBT  ( cth : pembersihan  kawasan secara berjadual)
  • Penerapan nilai mengutamakan kebersihan di sekolah
  • Penguatkuasaan undang-undang / kompaun kepada orang ramai yang membuang sampah merata-rata

1 thought on “Amalan Kebersihan”

Leave a Reply

Your email address will not be published.