Skip to content

Contoh Karangan Langkah membentuk disiplin

writing 923882 1280 Contoh Karangan Langkah membentuk disiplin

Disiplin merupakan isu yang penting kepada kehidupan remaja terutamanya dalam kalangan pelajar. Huraikan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk disiplin pelajar.

Langkah untuk membentuk disiplin seseorang

Disiplin merujuk satu sikap yang mengutamakan pematuhan terhadap peraturan kehidupan masyarakat. Antara contoh disiplin itu meliputi disiplin di sekolah, di rumah, dan juga di pejabat. Pihak media massa melihat isu disiplin ini semakin penting kerana sering menyiarkan sikap remaja yang suka melanggar disiplin terutama di sekolah. Jadi, terdapat banyak tindakan yang boleh dibuat untuk membentuk disiplin seseorang.

Kempen tentang Disiplin

Langkah yang paling mudah untuk membentuk disiplin melibatkan usaha kerajaan dengan melancarkan kempen tentang disiplin dalam kalangan pelajar. Kempen ini boleh disiarkan menerusi media sosial terutama di aplikasi Facebook, Instagram dan Tiktok yang digemar oleh remaja. Kempen ini boleh memudahkan rakyat untuk memahami kepentingan disiplin dalam kehidupan lalu bersama-sama mengamalkannya pula. Lantaran itu, tindakan menganjurkan kempen sebegini boleh membawa lebih banyak pihak mengamalkan disiplin dalam hidup mereka.

Didikan Ibu Bapa

Selain itu, amalan disiplin ini boleh dipupuk melalui usaha ibu bapa memaparkan teladan yang baik. Orang tua yang selalu berdisiplin terutama dalam aspek mematuhi masa dan bekerja boleh memberi impak kepada golongan muda juga. Anak akan memahami kepentingan disiplin setelah melihat ibu bapa mereka berusaha mematuhi disiplin sebaik mungkin. Sesungguhnya, ibu bapa yang memberi teladan sebegini boleh menjadikan generasi muda melihat disiplin sesuatu yang penting dipatuhi.

Pihak sekolah mengenakan disiplin yang ketat

Malah, kejayaan memiliki rakyat yang berdisiplin boleh dicapai jika pihak sekolah mengenakan disiplin yang ketat. Semua pelajar yang melakukan kesalahan akan dihukum dengan adil dan berpatutan. Pelajar di sekolah ini akan memahami dan menyedari bahawa setiap kesilapan akan ada balasan tertentu. Oleh itu, pengenalan disiplin yang ketat di sekolah boleh mendidik pelajar supaya memahami tindakan mereka boleh menimbulkan pelbagai kesan yang harus ditanggung itu.

Remaja diri sendiri

Tambahan pula, disiplin ini boleh dipupuk oleh diri remaja itu sendiri. Pelajar yang bijak akan melihat disiplin sebagai satu peraturan yang dibuat supaya kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan tersusun. Lama-kelamaan, remaja itu menyedari bahawa kejayaan dalam hidup banyak bergantung kepada kemampuan diri mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di dunia ini. Jelaslah, diri remaja itu sendiri harus ada sikap mengutamakan disiplin dalam kehidupan mereka sehari-hari itu.

Masyarakat yang mementingkan disiplin

Masyarakat juga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan disiplin menjadi kukuh dengan mengamalkan sikap menegur pelajar yang tidak berdisiplin. Amalan menegur kesilapan pelajar ini perlulah dibuat dengan sopan supaya tidak menimbulkan kemarahan pihak tertentu pula. Tindakan sebegini memberi amaran kepada pelajar bahawa kelakuan mereka masih diperhatikan oleh masyarakat terutama kelakuan yang sumbang itu. Akibatnya, pelajar lebih berhati-hati untuk melanggar disiplin dalam kehidupan kerana sedar ada pihak yang akan menegur kesilapan mereka itu.

Penutup Karangan Disiplin

Kesimpulannya, semua tindakan tadi memang mampu untuk membentuk disiplin dalam kalangan masyarakat kita terutama pelajar begitu kukuh. Kerjasama semua pihak amat diperlukan terutama daripada remaja supaya  melihat disiplin itu sebagai sesuatu yang positif dan bukannya sesuatu yang mengawal mereka. Sikap mengutamakan disiplin ini boleh membantu negara untuk mencapai wawasan yang diidamkan pada masa hadapan pula. Peribahasa harimau mati kerana belangnya mengingatkan kita bahawa kemusnahan sesuatu bangsa itu banyak ditentukan oleh kepatuhan mereka terhadap disiplin dan peraturan dalam kehidupan harian pula.


Contoh Karangan: Kepentingan Disiplin Pelajar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *