Skip to content

Rangka karangan – Majikan dan Pekerja

Sekolah

Tanggungjawab Majikan kepada Pekerja

 • bersikap adil kepada pekerja tanpa mengira jantina, bangsa dan agama
 • menjaga kebajikan dan hal ehwal para pekerja
 • menyediakan tempat kerja yang selamat, bersih serta lengkap dengan kemudahan seperti surau, kantin dan sebagainya
 • membayar kadar upah, elaun dan bonus yang setimpal dengan kerja dan tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja
 • menyediakan kemudahan rawatan percuma dan insurans kepada pekerja
 • meyediakan latihan kemahiran yang secukupnya kepada para pekerja agar kerjaya mereka dapat berkembang

Kualiti Kerja dan Produktiviti

 • rendah atau tingginya produktiviti ditentukan oleh kualiti kerja
 • kualiti kerja akan tercapai jika pekerja mempunyai kualiti yang tingg; misalnya mempunyai kelayakan dan kemahiran yang tinggi, berdedikasi, bermoral tinggi dan sebagainya
 • kualiti kerja dapat ditingkatkan jika pekerja diberi pendedahan tentang pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan tugasnya melalui kursus, seminar, bengkel dan sebagainya
 • kualiti kerja dapat ditingkatkan juga melalui suasana tempat kerja yang selesa dan sempurna serta layanan yang memuakan daripada majikan

Etika Kerja

 • bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, atau tingkah laku yang dijadikan pegangan semasa menjalankan tugas
 • antara etika kerja itu termasuklah berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, amanah, jujur dan sebagainya
 • penting agar sesuatu kerja dapat berjalan dengan lancar dan sempurna serta mencapai kualiti yang dikehendaki
 • penting juga supaya suasana kerja yang sihat dan harmonis terbentuk antara pekerja dengan harmonis terbentuk antara pekerja dengan pekerja dan antara pekerja dengan majikan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *