PENCEMARAN ALAM

Pelajar UPSR

Punca-punca Pencemaran Alam

 • kegiatan perusahaan atau perkilangan
 • asap-asap kilang meyebabkan pencemaran udara dan sisa-sisa
 • pembuangan toksid menyebabkan pencemaran air
 • kegiatan pembanguanan dan penerokaan hutan
 • mengganggu sistem ekologi bumi
 • mengakibatkan hakisan tanah
 • menyebabkan bumi tiada kawasan tuduhan hujan; menyebabkan banjir
 • kegiatan pengangkutan
 • asap-asap kenderaan yang mengeluarkan karbon monoksida (gas beracun)
 • tumpahan minyak daripada kapal tangki di laut
 • kegiatan perladangan dan di rumah
 • pembuangan sampah yang tidak bersistem dan penggunaan racun serangga yang berleluasa menyebabkan udara tercemar

Usaha-usaha Mengatasi Pencemaran Alam

 • meningkatkan kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat pada semua peringkat
 • mengadakan undang-undang yang lebih ketan dan mengenakan hukuman yang berat kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar
 • membina kilang jauh dari kawasan kediaman
 • memelihara hutan dengan menghadkan kegiatan pembalakan dan penerokaan
 • usaha secara besar-besaran untuk mengawal pembangunan dan pembalakan perlu dilakukan secara berterusan untuk menggantikan hutan yang musnah

Kesan daripada Pencemaran Alam

 • apabila udara, air, dan darat tercemar, kehidupan kita tidak akan selesa; kesihatan kita terganggu
 • lapisan ozon akan menipis dan mengancam kesihatan
 • menyebabkan penyakit kulit, kanser, hilang daya pendengaran, dan sebagainya
 • bencana alam seperti banjir, tanah runtuh akan berlaku, dan mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda
 • hutan sebagai kawasan tadahan hujan akan musnah dan terdedah kepada hakisan
 • hidupan liar terancam dan akhirnya pupus
 • air tidak selamat digunakan- bumi tidak selamat didiami

Leave a Reply

Your email address will not be published.