Rangka Karangan Perpaduan Kaum

rangka karangan

Kepentingan dan Faedah Perpaduan Kaum

 • rakyat dapat bersatu padu untuk memajukan negara
 • rakyat dapat hidup dalam suasana yang harmonis
 • negara menjadi aman dan menjadi benteng keselamatan daripada ancaman musuh
 • keadaan yang aman damai menggalakkan pelabur-pelabur asing melabur di negara kita; dapat meningkatkan ekonomi negara
 • menaikkan nama baik negara sebagai sebuah negara yang berjaya menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa, agama dan budaya

Usaha-usaha Memupuk Perpaduan Kaum

 • menyusun semula masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial
 • mengadakan peraturan dan undang-undang untuk memelihara keharmonian antara kaum
 • mengadakan kempen-kempen tentang perpaduan kaum
 • memupuk nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati, bekerjasam dan sebagainya
 • menggalakkan penduduk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
 • mengadakan suatu sistem pendidikan bagi menyatukan penduduk pelbagai kaum
 • menggalakkan penduduk menyambut hari perayaan, sambutan, hari kebesaran dan sebagainya

Perpaduan Kaum pada Hari ini

 • masyarakat mengelak daripada menimbulkan sesuatu yang sensitif kepada sesuatu kaum
 • masyarakat semakin menghormati adat resam, budaya dan agama kaum lain
 • masyarakat yang berbilang kaum dapat hidup dalam suasana yang harmoni di sesuatu kawasan
 • konsep rumah terbuka sudah menjadi suatu budaya baru; masyarakat perlbagai kaum mengambil kesempatan ini untuk kunjung-mengunjung
 • masyarakat bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ekonomi negara


Pelbagai perayaan Di Malaysia
Keharmonian masyarakat berbilang kaum
Cara-cara memupuk perpaduan di Malaysia
Langkah – langkah memupuk Perpaduan Rakyat
Contoh Karangan Perpaduan Kaum

Leave a Reply

Your email address will not be published.