Isi-isi karangan isu sosial (Kesan)

kesan positif

1. Kepada negara
-membantu perkembangan ekonomi negara
-menyumbangkan pendapatan lumayan kepada negara
-menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa
-mengurangkan beban kewangan negara
-mengekalkan kestabilan dan keamanan negara
-memupuk perpaduan nasional

2.Kapada masyarakat
-menyumbangkan pendapatan lumayan
-meningkatakan taraf hidup masyarakat
-meningkatkan taraf kesihatan
-menyediakan banyak peluang pekerjaan
-menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat

3. Kepada perhubungan Antarabangsa/Dunia
-mendapat pengiktirafan antarabangsa
-menjalin perhubungan diplomatik
-menerima bantuan dan pelaburan
-publisiti dan promosi di peringkat antarabangsa
-keselamatan dan keamanan dunia

Limited time Promotion: Zalora 20% Promo Code!

Kesan negatif

1. kesan kepada negara
-mencemari imej negara  di peringkat antarabangsa
-meningkatkan beban kewangan negara
-menggugat kestabilan negara
-mengancam perpaduan negara
-mencetuskan masalah pengangguran dan kemiskinan
-pembangunan negara terjejas
2. Kesan kepada masyarakat
-mencemari imej masyarakat
-mengancam adat dan budaya tempatan
-menggugat keselamatan dan kesejahteraan
-masalah kemiskinan dan pengangguran
-hubungan rakyat dengan kerajaan terjejas

3. kepada institusi pendidikan
-mencemari imej sekolah
-sekolah menjadi tempat yang kirang selamat
-mengancam perkembangan sistem pendidikan negara
-masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap Kementerian Pelajaran
-menghalang pembentukan Sekolah Penyayang dan sekolah Wawasan

4. Kepada diri sendiri
-menghancurkan masa hadapan
-mencemari imej diri sendiri
-akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat
-berhadapan dengan masalah pengangguran dan kemiskinan
-menjejaskan kesihatan diri

5.kepada keluarga
-mencemari imej keluarga
-keluarga berhadapan dengan masalah kewangan
-akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat
-menjejaskan hubungan baik anggota keluarga
-meninggalkan kesan mental dan psikologi yang mendalam

6. Kepada perhubungan antarabangsa/dunia
-menjejaskan perhubungan diplomatik
-menerima ancaman daripada negara-negra maju
-keamanan dan keselamatan dunia terancam
-perpecahan,rusuhan dan peperangan
-dunia akan kiamat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.