CONTOH kARANGAN

Contoh Karangan UPSR, PT3, SPM, STPM.

Contoh Karangan Pendidikan Maya 💻

Dalam usaha kerajaan memartabatkan sistem pendidikan agar bertaraf dunia, sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya…

Contoh Karangan Batik Malaysia

Batik Malaysia masih kurang mendapat tempat dan sambutan dalam kalangan masyarakat Malaysia dan antarabangsa. Bincangkan…

Contoh Karangan Pembangunan modal insan

Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, negara Malaysia kini sedang pesat membangun dari sehari ke…

Karangan: Ciri-ciri generasi berwawasan

Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri generasi berwawasan demi kejayaan negara kita. 1657

Karangan Konteks Masyarakat Hari Ini.

PERIBAHASA “SEPERTI ENAU DALAM BELUKAR MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING‟ DALAM KONTEKS MASYARAKAT PADA HARI INI. “Seperti…

Contoh Karangan – Generasi berwawasan

Pujangga pernah mengatakan “generasi berwawasan pemangkin pembangunan negara” sememangnya kata-kata ini tidak dapat disangkal lagi.…

Langkah-langkah persediaan peperiksaan

Setiap murid mempunyai persediaan peperiksaan sendiri untuk menghadapi peperiksaan agar memperoleh keputusan yang cemerlang. Huraikan langkah-langkah…

Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah

Anda sebagai pengawas pusat sumber sekolah, jelaskan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk membantu meningkatkan…