Contoh Dimensi Soalan

Contoh Karangan

DIMENSI DIRI

Setiap pelajar memiliki cita-cita yang tersendiri. Masing-masing mahu berjaya mencapai kerjaya yang diimpikan.

Bincangkan strategi yang boleh dilaksanakan oleh seseorang pelajar untuk memastikan impiannya itu menjadi kenyataan.

DIMENSI KELUARGA

Keluarga bahagia menjadi idaman setiap orang. Bapa, ibu, anak, nenek dan datuk memainkan peranan yang penting dalam melahirkan sebuah keluarga yang bahagia.

Bincangkan ciri-ciri keluarga bahagia yang anda inginkan.

DIMENSI MASYARAKAT / NEGARA

Masyarakat yang bersatu padu merupakan tunjang kepada keutuhan sesebuah negara.

Bincangkan langkah-langkah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat.

DIMENSI KELUARGA

Pelancongan merupakan sektor yang penting dalam menjana pendapatan bagi kebanyakan negara di dunia.

Berdasarkan pengalaman negara-negara serantau, bincangkan cara-cara negara-negara ini membangunkan industri pelancongan mereka.

DIMENSI KOMSAS

Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.

Berdasarkan pantun di atas, aspek budi amat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Bincangkan kepentingannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.