TAJUK-TAJUK PENTING SPM BAHASA MALAYSIA (KERTAS 1)

TAJUK PENTING SPM

TAJUK-TAJUK KARANGAN PENTING BM SPM KERTAS  1

Kepentingan internet / komputer kepada masyarakat

Alam sekitar – Faktor  berlakunya pencemaran dan langkah menanganinya

Ciri-ciri Pelajar cemerlang

Cara-cara anda menyayangi sekolah

Amalan berjimat cermat dalam kehidupan

Langkah-langkah untuk melestarikan hutan

Industri pelancongan di Malaysia

Ciri-ciri guru / pemimpin idaman saya

Usaha-usaha anda untuk merealisasikan cita-cita / impian

Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda – peranan ibu bapa

Permainan tradisional / makanan tradisional / Puisi tradisional di Malaysia

Galakan amalan menabung – kepentingan dan langkah

Faedah mengisi masa lapang dengan berkesan

Langkah-langkah menggunakan / membeli barangan buatan tempatan

Amalan membaca – faktor dan langkah-langkah menggalakkan

Khasiat makan buah-buahan tempatan

Rumah terbuka di Malaysia – perpaduan kaum

Semangat kejiranan – punca semakin luntur dan cara menanganinya

Karangan berformat – Laporan / Rencana

Leave a Reply

Your email address will not be published.